--- سایت در حال بروزرسانی است ---

پشتیبانی

شماره تماس های خدمات پس از فروش:

025-33342674 

025-33343120-1 (داخلی 109)

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 1-33343120-025

آدرس : قم،شهرک صنعتی شکوفه،فاز 2،خیابان بروجردی،بلوار کلاهدوز،خیابان 5

اصطلاحات و تعاریف مشترک در جداول مشخصات فنی

هریک از گروه‌های محصولات کمپ، دارای جدول مشخصات فنی است. از آنجایی که بسیاری از پارامترهای فنی مندرج در جداول یا متن، مشترک می‌باشد، لذا از تکرار آنها خودداری شده و در این بخش، به تشریح مفاهیم مشترک در جداول مشخصات فنی محصولات کمپ پرداخته شده است.

 

مشعل و نوع سوخت: 

در محصولات مشعل‌دار، مدل‌های ارائه‌شده بر اساس استانداردهای کارخانه‌ای، مجهز به مشعل گاز سوز(کد G) بوده و از سایر مشعل‌ها مانند گازوئیل‌سوز(کد O) و دوگانه‌سوز (کد  J) نیز  بنا به سفارش استفاده می‌گردد.

 

وضعیت نصب و موقعیت دهانه‌ی دهش ومکش :

محصولات کمپ به‌لحاظ وضعیت نصب، به دو گروه ایستاده (کد R) و زیرسقفی (کد C) تقسیم می‌شود. شناسایی وضعیت نصب و موقعیت دهانه‌ی دهش و مکش محصولاتی که از کانال، جهت توزیع هوای مطبوع استفاده می‌کنند، براساس موقعیت دهانه‌ی‌دهش ومکش تعریف می‌گردد. مدل‎‌های ایستاده با سه وضعیت روبروزن (کد H)، بالازن (کد V) و پایین‌زن (کد D)، برای دهانه‌ی‌ دهش تعریف می‌شود.براساس استانداردهای کارخانه‌ای، در تمام جداول ذیربط، مدل ایستاده، از نوع روبرو زن و با کد H ارائه شده است.

 مدل‌های‌زیرسقفی، با چهار وضعیت متفاوت دهانه‌های‌دهش ومکش (A1، A2،A3 وA4) در کدینگ مدل دستگاه شناخته می‌شود.

 براساس استانداردهای کارخانه‌ای، مدل‌های ارائه‌شده درجداول ذیربط، مدل A1می باشد. سایر موقعیت‌های دهانه‌ی دهش ومکش در هر دو گروه ایستاده و زیر سقفی از محصولات کمپ، بنا به سفارش مشتری، قابل ارائه می باشد.

 

سامانه‌های کنترل :

براساس‌استانداردهای‌کارخانه‌ای‌مرتبط با سامانه‌های‌کنترل، درتمام‌جداول، بالاترین‌مدل‌کنترلی‌گروه‌مربوطه آورده شده‌است.

 

سفارشی سازی :

کلیه‌ی محصولات کمپ در رابطه با ظرفیت هوادهی، ظرفیت سرمایشی/گرمایشی، موقعیت‌های دهانه‌های رفت و برگشت، نوع دمپرها‌ی هوای تازه و برگشت، نوع سیستم تصفیه‌ی هوا و بسیاری از مشخصات فنی دیگر ، قابل سفارشی سازی می باشند.

 

اندازه‌گیری ظرفیت سرمایشی در سرمایش تبخیری :

تمام ظرفیت‌های سرمایشی مندرج درجدول ومتن کاتالوگ، براساس شرایط دمای‌محیطی C ° 44 و رطوبت نسبی کمتر از 15% ، ارائه‌گردیده است.

 

اندازه‌گیری ظرفیت سرمایشی در سرمایش تراکمی :

تمام ظرفیت‌های سرمایشی مندرج در جدول و متن کاتالوگ، بر اساس ظرفیت سرمایشی اسمی بوده و بر مبنای شرایط دمای محیط C ° 35 و رطوبت نسبی 15% ، دمای آب ورودی به اواپراتور C ° 12 و دمای خروجی از اواپراتور C ° 7  ارائه گردیده است.

 

اندازه‌گیری حداکثر شدت جریان مصرفی در سرمایش تبخیری :

تمام اطلاعات و مشخصات فنی در جدول و متن کاتالوگ درخصوص اندازه‌گیری شدت‌جریان مصرفی کل، بر اساس اندازه‌گیری بیشینه‌ی ظرفیت هوادهی در دهانه خروجی دستگاه (بدون احتساب مقاومت کانال) و اندازه‌گیری شدت جریان مصرفی پمپ سیرکولاسیون (درحالت کاری و در بیشینه‌ی دبی، معادل 45 وات، مورد استفاده در سیستم‌هایی با ظرفیت هوادهی تا m3/h 12000) بدست آمده است. درسیستم‌های سرمایش تبخیری با ظرفیت هوادهی بالاتر ، حداکثر شدت جریان پمپ سیرکولاسیون مصرفی در همان ظرفیت، اندازه‌گیری شده و در شدت جریان مصرفی کل، لحاظ گردیده است.

 

اندازه‌گیری حداکثر شدت جریان مصرفی در سرمایش تراکمی :

تمام اطلاعات و مشخصات فنی در جدول و متن کاتالوگ درخصوص اندازه‌گیری شدت‌جریان مصرفی کل، بر اساس اندازه‌گیری بیشینه‌ی ظرفیت هوادهی‌ در دهانه خروجی آن (بدون احتساب مقاومت کانال) و اندازه‌گیری شدت جریان مصرفی کمپرسور(ها) و فن کندانسور(ها) در حداکثر قدرت سرمایشی بدست آمده است. در هیبروپک، حداکثر شدت جریان مصرفی پمپ سیرکولاسیون نیز اندازه‌گیری و با مقادیر بدست آمده‌ی قبلی جمع شده است.

 

وزن و ابعاد محصولات کمپ :

اوزان و ابعاد مندرج درجداول، درحالت کاری می‌باشد. در جداولی که این مقادیر درج نشده است، به تعداد فن، تعدد خروجی‌ها، تعداد مراحل سرمایشی شامل تعداد و نوع کمپرسور(ها)، کندانسور(ها) و اواپراتور(ها)، نوع سیستم فیلتر، نوع و تعداد دمپر ، نوع کویل گرمایشی/سرمایشی و ظرفیت آن و بسیاری از سفارشات دیگر، بستگی دارد

 

مساحت تحت پوشش :

در تمام جداول، مساحت تحت پوشش، بر مبنای اقلیم‌های معتدل و ارتفاع سقف 3 متر برای هر طبقه محاسبه گردیده است.

TOP