--- سایت در حال بروزرسانی است ---

پشتیبانی

شماره تماس های خدمات پس از فروش:

025-33342674 

025-33343120-1 (داخلی 109)

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 1-33343120-025

آدرس : قم،شهرک صنعتی شکوفه،فاز 2،خیابان بروجردی،بلوار کلاهدوز،خیابان 5

ارزیابی اقتصادی افزايش كارايي مصرف انرژي در كولرهاي آبي

با توجه به اقليم گرم وخشك ايران، كولر آبي يكي از ابزارهاي مهم، كم مصرف و مناسب سرمايش براي بخش بزرگي از
مناطق كشور است. براساس آمارها و برآوردها تا پايان سال 1389 حداقل 11 ميليون از اين دستگاه در كشور وجود دارد.
تاثير اين تعداد كولر آبي در اوج بار تابستان بيش از 5500 مگاوات با مصرف انرژي بيش از 7920 هزار مگاواتساعت در
طول چهار ماه گرم سال برآورد ميگردد. بنابراين ميزان مصرف انرژي فاكتور مهمي در كاركرد كولر آبي است. در اين
تحقيق راهكارهاي افزايش كارايي مصرف انرژي شامل قطر پروانه كولر، عرض پروانه كولر، تعداد پرههاي پروانه، زاويه
پرههاي پروانه، نوع و بازده الكتروموتور، سيستم انتقال نيرو در كولرهاي آبي، ياتاقانبندي و جنس محور فن در
كولرهاي آبي، نوع و بازده پمپ آب در كولرهاي آبي، اثر پولي، كولر آبي بررسي شده و نشان داده ميشود كه با به-
كارگيري اين راهكارها ميتوان حدود 25 درصد از توان مصرفي اين تجهيز كاست. در پايان مهمترين شاخصهاي
اقتصادي افزايش كارايي مصرف انرژي در كولر آبي محاسبه و نشان ميدهد كه بازگشت سرمايه براي اين حد افزايش
كارايي كمتر از يك سال خواهد بود. در صورتي كه عمر مفيد هر دستگاه كولر آبي ده سال در نظر گرفته شود، خالص
ارزش حال اين اقدام براي توليدات پنج سال 13962 ميليارد ريال خواهد بود.

دانلود پی دی اف مقاله

TOP